W kotle historii

W lipcu 1246 roku, dwaj franciszkanie: legat papieski Włoch Carpini i tłumacz z Wrocławia Benedykt Polak, stanęli przed obliczem wielkiego chana. Był to pierwszy kontakt z Imperium Mongołów, na długo przed wyprawą Marco Polo, która przy