W kotle historii

Stanisław August Poniatowski niemal przez całe swoje życie miał jednego kuchmistrza. Paul Tremo był twórcą słynnych obiadów czwartkowych. Urodził się w Berlinie w hugenockiej rodzinie. Tremo stworzył w Polsce wzorzec kuchni lekkiej i wy