W kotle historii

Jego międzynarodową karierę można było przewidzieć już kiedy studiował w Szkole Rycerskiej. Wprawdzie pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej z Polesia jednak wyróżniał się pilnością, postępami w nauce, a także sprawnością i siłą fiz