W kotle historii

Ona twarda sufrażystka paląca papierosy, występująca w stylizowanym na męski surducie, on wrażliwy, chorowity czczony przez salony kompozytor, wiecznie borykający się z problemami codzienności i tęskniący za utraconą ojczyzną. Geogrge Sand i Fryderyk