W kotle historii

Przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy, Swoje panowanie pisał sukcesami wojennymi: zwycięskimi bitwami pod Kłuszynem, Chocimiem i Smoleńskiem. Najbardziej spektakularnym sukcesem było zajęcie Moskwy i uwięzienie carów Szujskich.