W kotle historii

W czerwcu 1815 roku odbywał się Kongres Wiedeński. Do Wiednia przybyli w tym czasie wszyscy najważniejsi politycy, wśród nich był minister spraw zagranicznych Francji Charles-Maurice Talleyrand. Towarzyszył mu pracujący dla niego kucharz Marie