W kotle historii

W 1860 roku ukazało się pierwsze wydanie książki Lucyny Ćwierczakiewiczowej „365 obiadów za 5 złotych” i właśnie z tej książki pochodzi pierwszy przepis kolejnego odcinka programu, a jest to bigos mięsny. Z kolei 1861 to rok wydani