W godzinę próby

Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój” to jedna z legend podziemia niepodległościowego Mazowsza. Zaangażowany w konspirację NSZ podczas II wojny światowej. Przymusowo zwerbowany do Wojska Polskiego zdezerterował i aż do bohaterskiej śmi