W godzinę próby

Podczas kampanii wrześniowej Gracjan Fróg pełnił rolę dowódcy szwadronu techniczno-gospodarczego 33. dywizjonu pancernego wileńskiej kawalerii. Po jego rozbiciu dostał się do niemieckiej niewoli, z której zdołał uciec. Po zaatakowaniu ZSRR przez III Rzeszę Gracjan kontynuował działalność konspiracyjną. Za wzorowe dowodzenie i nieustępliwość w boju o Wilno w ramach akcji „Ostra Brama” został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Przed zakończeniem wojny został internowany w głąb Związku Radzieckiego, skąd zbiegł po kilku miesiącach. Ostatni raz został zatrzymany w 1948 roku. Najwyższy Sąd Wojskowy skazał go na śmierć przez rozstrzelanie w 1950 roku.