W godzinę próby

Urodzony 24 września 1918 roku w Dzikowie Hieronim początkowo nie wiązał swojego życia z wojskiem. Planował podjąć studia we Lwowie, ale te zamiary zniweczył wybuch drugiej wojny światowej. Jeszcze we wrześniu 39' wstąpił do jednej z formacji walczącej z Niemcami, następnie udał się na Węgry, skąd został internowany. W listopadzie udało mu się uciec z obozu jenieckiego i dostać do Francji, gdzie tworzyły się polskiej oddziały. Następnie trafił do Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W 43' wrócił do Polski jako dowódca oddziału AK. Po wojnie członek antysowieckiej partyzantki.