W godzinę próby

Urodzony 24 września 1918 roku w Dzikowie Hieronim początkowo nie wiązał swojego życia z wojskiem. Planował podjąć studia we Lwowie, ale te zamiary zniweczył wybuch drugiej wojny światowej. Jeszcze we wrześniu 39' wstąpił do jednej z formacji walcząc