W godzinę próby

Jest patronem 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Łukasz Ciepliński ps. „Pług” był podpułkownikiem Wojska Polskiego. Należał do Organizacji Orła Białego, ZWZ AK, NIE oraz DSZ. Prezes IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 28 listopada 1947 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB. W zamian za obietnicę amnestii członków WiN zgodził się na współpracę, z której później wycofał się, widząc że umowa nie zostanie dotrzymana. W realiach PRL oznaczało to wyrok śmierci.