Vistuliada

W dziesiątym, ostatnim odcinku cyklu „Vistuliada” odwiedzimy z kamerą naturalne, sztuczne i historyczne ujścia Wisły. Gośćmi programu są Michał Podgórski ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, Jagoda Klim z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Jarosław Flis z Muzeum Historycznego miasta Gdańska. Odwiedzamy siedlisko foki szarej w Mikoszewie, twierdzę Wisłoujście i opowiadamy o doniosłym dla flisactwa polskiego poemacie Sebastiana Klonowica „Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi”.