Videofan

Manifestacje feministyczne w polskiej sztuce lat '70. Filmowe zapisy
najsłynniejszych działań performatywnych trzech artystek: Ewy Partum,
Natalii LL i Teresy Tyszkiewicz. O sztuce tamtych lat opowiada Bożena
Czubak, Agnieszka Rayzacher, Zofia Krawiec i Łukasz Ronduda.