Videofan

Zygmunt Rytka był artystą samoukiem, fotografem, jednym z pionierów sztuki wideo, tworzy także instalacje. Był współzałożycielem Fundacji In Situ. Od lat 70. związany z neoawangardą nie tylko jako artysta, ale także osoba dokumentująca