Videofan

Zorka Wollny tworzy kompozycje dźwiękowe realizowane w instytucjach, fabrykach i opustoszałych budynkach. Jej projekty sytuują się na pograniczu sztuki, teatru i muzyki współczesnej. Sposób, w jaki artystka tworzy swoje prace oparty jest na współdziałaniu i często obejmuje próby oraz warsztaty publiczne, w trakcie których Wollny współpracuje z poszczególnymi uczestnikami, grupami (muzyków, aktorów lub aktywistów) lub lokalnymi społecznościami.