Videofan

Wywiad z jedną z najciekawszych polskich artystek wideo - Anną Konik. Artystka zajmuje się formami dokumentalnymi, instalacjami, sztuką performance i rzeźbą. Jej bohaterami są ludzie żyjący na krawędzi rzeczywistości. Kieruje naszą uwagę na różne aspekty i sposoby bycia, stany samotności, dezorientacji lub nadmiernej wrażliwości. Jej sztuka zawsze jest procesem, w którym zaangażowanie każdego widza staje się również wydarzeniem osadzonym w środowisku hybrydowym, z którego wyłania się praca.