Videofan

Wywiad z jedną z najciekawszych polskich artystek wideo - Anną Konik. Artystka zajmuje się formami dokumentalnymi, instalacjami, sztuką performance i rzeźbą. Jej bohaterami są ludzie żyjący na krawędzi rzeczywistości. Kieruje naszą uwagę na ró