Videofan

Rozmowa z Łukaszem Jastrubczakiem, artystą wizualnym. Twórca, prowadząc samochód, opowiada o swoich najważniejszych realizacjach – w tym o pracach za które dostał główną nagrodę konkursu Spojrzenia.