Videofan

Wywiad z amerykańską artystką Sharon Lockhart. Jej filmy i zdjęcia są pokazywane na całym świecie zarówno na festiwalach filmowych, jak i najważniejszych muzeach i galeriach. Lockhart jest autorką projektu „Mały Przegląd”, który był pokazywany w tym roku w Pawilonie Polskim w Wenecji. Tytuł projektu nawiązuje do ukazującego się przed II wojną światową „Małego Przeglądu”, tworzonego w całości przez dzieci dodatku do dziennika „Nasz Przegląd”. Pismo, założone przez Janusza Korczaka, wybitnego pedagoga i pisarza o rewolucyjnym spojrzeniu na prawa dzieci, ukazywało się w latach 1926-1939.