Videofan

Rozmowa z Krzysztofem Wodiczko o jego najsłynniejszych projekcjach, w których wykorzystywał technikę wideo. Urodzony w Warszawie w 1943 roku, mieszka i pracuje w Nowym Jorku, Bostonie i Warszawie. Artysta multimedialny, teoretyk sztuki, wykładowca akademicki. W praktyce artystycznej Wodiczko wypracowuje narzędzia, które mają wartość zarówno symboliczną, jak i utylitarną, służącą użytkowaniu przestrzeni publicznej.