Videofan

Rozmowa z Zuzanną Janin, artystką sztuk wizualnych o jej twórczości wideo, w tym o najnowszych pracach z podróży. Zuzanna Janin w latach 1980-87 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzy rzeźby, instalacje, environment,