Videofan

Józef Robakowski jest artystą, historykiem sztuki, autorem filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wielu ważnych zdarzeń i multime