Videofan

Po studiach artystycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Daniel Rycharski (ur. 1986 w Sierpcu) przyjechał do Kurówka na Mazowszu, rodzinnej wsi swoich dziadków. W wiejskiej przestrzeni, którą sam nazywa