Videofan

Piotr Wysocki jest jednym z najciekawszych artystów wideo w Polsce. Tworzy instalacje wideo, filmy dokumentalne, performance. Jego działania artystyczne skoncentrowane są przede wszystkim na pracy z ludźmi i cechują się dużą wrażliwością społe