Videofan

Cotygodniowe spotkanie z artystami sztuk wizualnych tworzącymi prace wideo w przestrzeni ich pracowni, a więc w miejscu intymnym, do którego rzadko zapraszani są goście. Artysta opowiada o swych pracach – zapoznaje z ich źródłem,