Umarł, aby żyć. Rzecz o Stefanie Kardynale Wyszyńskim

Kardynał Stefan Wyszyński pragnął, aby przypadający w 1966 roku jubileusz 1000-lecia Chrztu Polski stał się wielkim Te Deum i Magnificat obejmującym cały naród i Kościół, wszystko, co Polskę stanowi. Obchody stały się wyrazem wdzięcznoś