Umarł, aby żyć. Rzecz o Stefanie Kardynale Wyszyńskim

Prymas Stefan Wyszyński mówił o rodzinie, że jest jak dzieło sztuki. Potrzebuje trudu stwórcy, aby nadać mu doskonałość. Gwarantem zwycięstwa jest tu Bóg, dlatego rodzina Bogiem silna, istotnie może być prawdziwym dziełem sztuki.