Umarł, aby żyć. Rzecz o Stefanie Kardynale Wyszyńskim

W odcinku o zaangażowaniu Prymasa w kwestie dotyczące młodzieży – organizowanie spotkań w pałacu biskupim, kształtowanie moralności i odpowiedzialności w młodych ludziach oraz walka o dusze młodzieży z komunistyczną propagandą.