Umarł, aby żyć. Rzecz o Stefanie Kardynale Wyszyńskim

Działalność Prymasa w celu utrzymania kulturowego dziedzictwa, tożsamości i godności narodu. Wbrew władzy i komunistycznej propagandzie łączył dzieje Polski i jej kultury z Kościołem. Propagował kulturę życia wśród prostych robotników A