Umarł, aby żyć. Rzecz o Stefanie Kardynale Wyszyńskim

O wizytach Prymasa w Watykanie, spotkaniach z kolejnymi papieżami i z polonią, m.in. w sprawach: złożenia papieżowi sprawozdania z działalności kościoła w Polsce, Soboru Watykańskiego II, kolejnych konklawe.