Umarł, aby żyć. Rzecz o Stefanie Kardynale Wyszyńskim

Okoliczności Ślubów Jasnogórskich; ich geneza, uwięzienie i nieobecność Prymasa, jego motywy, samo wydarzenie na Jasnej Górze oraz krótko o skutkach dla życia narodu.