Umarł, aby żyć. Rzecz o Stefanie Kardynale Wyszyńskim

Prymas Wyszyński o godności człowieka pracy i moralnym wymiarze pracy mówił wielokrotnie na przestrzeni całego jego dorosłego życia. Począwszy od Włocławka, przez okres studiów na KUL-u, skończywszy na całej jego posłudze prymasowskiej