Umarł, aby żyć. Rzecz o Stefanie Kardynale Wyszyńskim

Serial o życiu i roli Prymasa Tysiąclecia w tworzeniu historii Kościoła, Polski i narodu polskiego. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego była wielkim świętem Kościoła w Polsce. Widzowie mają okazję uzupełnić swoją wiedzę o tym jednym z najwięk