Ukryte skarby

Najstarsza wzmianka o Nochowie pochodzi z 1292r. i mówi, że jego właścicielami byli Zachariasz i Wilhelm. W wiekach późniejszych Nochowo było wsią królewską wchodzącą w skład starostwa śremskiego. Ciekawszą relację z roku 1416 o pobycie króla Władysława Jagiełły w Nochowie przytacza Jan Długosz w sławnych rocznikach opisujących historię Polski. Król przybył do wsi ze specjalnym posłańcem księcia Austrii-Ernesta, aby udowodnić wątpiącemu kuzynowi, że w Nochowie ziemia sama rodzi garnki. Tak też się stało, król kazał kopać w różnych miejscach... gdzie rzeczywiście znaleziono mnóstwo garnków rozmaitej formy i objętości, ręką samej przyrody, dziwnie i misternie, jakby przez garncarza urobionych... Było to stare cmentarzysko pochodzące z okresu kultury łużyckiej potwierdzone wielokrotnie w Polsce, uważa się za początek polskiej archeologii.