Ukraińska czytanka

Petro Midianka – poeta, który z dala od Kijowa i Lwowa pisze wiersze pokazujące niepowtarzalny koloryt językowy Zakarpacia ze wszystkimi licznymi madziaryzmami, słowakizmami, rumunizmami, archaizmami i dialektyzmami. W roku 2012 otrzymał za swoją twórczość Nagrodę Szewczenki, najwyższą ukraińską nagrodę za działalność kulturalną. Váno Krueger pisze, że Midianka jest „poetą-encyklopedystą, jego wiersze przypominają barokowe traktaty naukowe” i nazywa go „patriarchą poezji karpackiej”.