Ukraińska czytanka

Cykl ukazujący szesnastu współczesnych ukraińskich autorów, którzy w lipcu 2015 roku uczestniczyli w festiwalu „Miesiąc spotkań autorskich”.