U nas na Pekinie

Januszek, zwany „Perełką”, odwiedza Elę, która pokazuje mu niedawno kupione futro. U Eli jest Janusz trudniący się robieniem lokatorom zakupów. Za swe usługi dostaje kieliszek wódki. Podglądamy męską rozmowę o szacunku należnym kobiecie. Jesteśmy też świadkami jak komornik z gminnymi urzędnikami przyszedł eksmitować Krzysia za niepłacenie czynszu.