U nas na Pekinie

Ela przed lustrem wspomina lata młodości, jej zwierzeń wysłuchuje pies Szaman. Odkrywamy tajemniczy „skarb” Mireczka. Jest to klucz do jedynej na tym piętrze toalety. Po niego przychodzą wszyscy lokatorzy. Najczęściej robią to jednak nie