Tygodnik kulturalny

Prawda bycia i życia, czyli „Boyhood” Richarda Linklatera na ekranach kin. W warszawskiej Zachęcie bohaterem ekspozycji jest ciało – „Corpus”. Na rynku księgarskim ukazały się warte refleksji pozycje: „Pejzaże metr