Tygodnik kulturalny

Literatura, muzyka i film opierają się w dużej mierze na opowiadaniu tych samych opowieści, jednak za każdym razem w inny sposób. Goście „Tygodnika kulturalnego” zastanawiają się jak robić to w interesujący sposób.