Twarze Solidarności

Jarosław Alojzy Szczepański – dziennikarz. Absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1980-1982 zatrudniony w oddziale rzeszowskim „Słowa Powszechnego”.