Twarze Solidarności

Stanisław Wądołowski – w latach 1966-2002 pracownik Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Uczestnik strajków okupacyjnych w stoczni w grudniu 1970 roku i styczniu 1971 roku.