Twarze Solidarności

Zygmunt Błażek – uczestnik spotkań organizowanych w ramach działalności Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W latach 1972-1983 pracownik Gdańskich Zakładów Elektronicznych „Unimor”.