Twarze Solidarności

dr hab. Krzysztof Gosiewski – absolwent Politechniki Śląskiej. W latach 1966-1997 zatrudniony w Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, gdzie tworzył struktury NSZZ „Solidarność”.