Twarze Solidarności

Jan Bożek – w latach 1971-1982 zatrudniony w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju.