Twarze Solidarności

Stanisław Kiermes – sztygar w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej . Bernard Niemiec – ratownik górniczy w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej .