Twarze Solidarności

Jerzy Kmiecik – monter kadłubów w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Jeden z sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych. Krzysztof Żmuda – monter ślusarskiego wyposażenia okrętowego w Stoczni Pó