Twarze Solidarności

Andrzej Makusz - górnik Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Bieruniu. Stefan Czardybon - ślusarz szybowy od 1979 r. zatrudniony w tej samej kopalni. Obaj brali udział w strajkach w sierpniu 1980 i grudniu 1981.