Twarze Solidarności

Franciszek Noras – maszynista lokomotyw kolejowych Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach. Stanisław Janik – zatrudniony w oddziale maszynowym Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach.