Twarze Solidarności

Adam Oberc – ślusarz. Od początku lat siedemdziesiątych zatrudniony w Fabryce Amortyzatorów „Polmo” w Krośnie.