Twarze Solidarności

Edward Wóltański – plastyk. W latach 1974-1981 zatrudniony w Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach.